Highly Purified Human Chorionic Gonadotrophin (HCG HP) 2000 IU, 5000 IU,10000 IU